MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Zaradenie do poradia

MUDr. Stanislava Šipošová
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
ambulancia je mimo ordinačných hodín.