MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Zaradenie do poradia

MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA, PhD.
Online zaradenie do poradia momentálne nie je možné.
Služba Vám bude k dispozícii 20 minút po začiatku ordinačných hodín.