MEDASY BOX Cenník Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Zaradenie do poradia

MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
ambulancia je mimo ordinačných hodín.