MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Zaradenie do poradia

FBLR II. ambulancia - ĽN,n.o.
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
ambulancia je mimo ordinačných hodín.