MEDASY BOX Cenník Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Objednať termín

Ambulancia: MUDr. Xénia Wöstmann


01-2019 02-2019

22.1.2019
Utorok
9:00 10:00 10:00
29.1.2019
Utorok
9:00 10:00 10:00