MEDASY BOX Cenník Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Objednať termín

Ambulancia: MUDr. Ruth Poláková (MUDr. Malíková)


02-2019 03-2019

25.2.2019
Pondelok
26.2.2019
Utorok
10:20 10:30 10:40 11:00 11:10 11:20
27.2.2019
Streda
13:10 13:20 13:40 14:00 14:30 14:40
28.2.2019
Štvrtok
9:10 9:30 9:40 10:10 10:20 10:30 10:40 11:00 11:10 11:20