MEDASY BOX Cenník Kontakt Ambulancie/Objednávanie

MUDr. Jana Vrablicová

Všeobecný lekár

Obchodná 5, 906 38 Rohožník

034/6548817, 034/6548818

vrablico@stonline.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok

07:00:00 - 13:00:00

Utorok

07:00:00 - 13:00:00

Streda

12:00:00 - 17:00:00

Štvrtok

07:00:00 - 12:00:00

Piatok

07:00:00 - 13:00:00

Telefonické konzultácie v pondelok, utorok, piatok od 13:00 do 14:00.

Neprítomnosť lekára Od 21.12.2018 Do 1.1.2019

Neprítomnosť lekára Od 8.1.2019 Do 9.1.2019


Mapa ambulancie