MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

MUDr. Stanislava Šipošová

Klinická imunológia a alergológia

Hviezdoslavova 216/54, 029 01 Námestovo

043 2388892, Obedná prestávka 12:00 - 12:30

siposova@orava.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok

08:30:00 - 15:30:00

Utorok

08:30:00 - 16:00:00

Streda

08:30:00 - 15:30:00

Štvrtok

08:30:00 - 15:30:00

Piatok

08:30:00 - 14:00:00

v piatok 11.10.2019 ordinujeme do 12:00, pacienti sa musia dostaviť do čakárne najneskor do 11:00, na prvé vyšetrenie je nevyhnutné priniesť so sebou doporučenie na vyšetr. na výmennom lístku s popisom ťažkostí, predpokladnou diagnozou., dátumom vystavenia, podpisom a pečiatkou odosielajúceho lekára. zdravotnú dokumenáciu , alebo odpis zo zdravotnej dokumentácie overený a podpísaný obvod. lekárom, odbery.


Mapa ambulancie