MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

MUDr. Anna Pišná

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotné stredisko Lotyšská 1, 82106 Bratislava

02/455 275 18

h.pisna@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok

11:30:00 - 14:30:00

Utorok

07:00:00 - 11:30:00

Streda

14:00:00 - 17:30:00

Štvrtok

08:30:00 - 13:00:00

Piatok

07:00:00 - 11:00:00

Počas letných prázdnin budú amb. hodiny o pol hodinu kratšie.


Mapa ambulancie