MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

MUDr. Michal Múdry

Všeobecný lekár

Čajakova 26, 83101 Bratislava

0950312182

doktor@medasy.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok

08:00:00 - 13:00:00

Utorok

08:00:00 - 16:00:00

Streda

07:00:00 - 22:00:00

Štvrtok

07:00:00 - 16:00:00

Piatok

07:00:00 - 14:00:00


Informácie o ambulancii

Máme zmluvu s poisťovňami:

- DÔVERA ZP [24]

- VšZP [25]

- Union ZP [27]

Spadajú ku nám ulice: Bosáková, Čulenova, Karpatská, Krížna, Šancova, Smrečianka.

Povinné preočkovanie proti tetanu každých 15 rokov - vakcíny sú zdarma dostupné v abmulancii. Prvé preočkovanie v 30-tom roku života.

Očkovanie proti proti čiernemu kašlu - ako doplnkové očkovanie k očkovaniu proti tetanu - bližšie info v ambulancii.

Mapa ambulancie