MEDASY BOX Cenník Kontakt Ambulancie/Objednávanie

MUDr. Andrea Elanová

Všeobecný lekár

Saratovská 24, 84102 Bratislava

02 64461911

andrea.elanova@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok

08:00:00 - 13:00:00

Utorok

12:00:00 - 17:00:00

Streda

08:00:00 - 13:00:00

Štvrtok

08:00:00 - 13:00:00

Piatok

08:00:00 - 12:00:00

Neprítomnosť lekára

Od 25.2.2019 Do 1.3.2019

V akútnych stavoch zástup MUDr.Ivančová Helena / dvere oproti č.143/


Mapa ambulancie