MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Vyhľadávanie

Chirurgická ambulancia I. - ĽN,n.o.

Chirurgia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 400

chiramb1@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/chirurgicka-ambulancia-ln

Endokrinológia a Diabetológia - Trnava

Endokrinológia a Diabetológia

Trhová 4, 91701 Trnava

0333812655

diabetologiatrnava@centrum.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/lacka

FBLR I. ambulancia - ĽN,n.o.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 319

fblr1amb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/fblr-1-ln

FBLR II. ambulancia - ĽN,n.o.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 319

fblr2amb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/fblr-2-ln

Gastroenterologická ambulancia - ĽN,n.o.

Gastroentrologická ambulancia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 415

gastroamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/gastro-ln

Interná ambulancia - ĽN,n.o.

Interná ambulancia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 263

intamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/interna-ln

JuvenaliaA, s.r.o.

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Veľkoblahovská 44/A, 92901 Dunajská Streda

0312700272

juvenaliads@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/juvenaliaa

MUDr. Adela Horváthová

Všeobecný lekár

Školská 35, 931 01 Šamorín

031/5903587

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/horvathova

MUDr. Andrea Elanová

Všeobecný lekár

Saratovská 24, 84102 Bratislava

02 64461911

andrea.elanova@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/elanova

MUDr. Andrea Kormaníková

Všeobecný lekár

Sládkovičová 376/8, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4321 567

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/kormanikova

MUDr. Andrea Kosecová

Lekár

Limbová 5, 83305 Bratislava

02/59542380

kosecova@kosecova.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/kosecova

MUDr. Andrea Nagy

Všeobecný lekár

Stará ulica 674/46 , 93201 Veľký Meder

031/5552207

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/nagy

MUDr. Anna Danišová

Všeobecný lekár

Somolického 70, 03901 Turčianske Teplice

043/4922863

anna.danisova@mail.t-com.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/danisova

MUDr. Anna Pišná

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotné stredisko Lotyšská 1, 82106 Bratislava

02/455 275 18

h.pisna@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/pisna

MUDr. Anna Timková

Všeobecný lekár

Čajkovského 44, 94911 Nitra

037 / 773 0111

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/timkova

MUDr. Dagmar Petrášová

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2190

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/petrasova

MUDr. Danica Patáková

Všeobecný lekár

Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok

033 / 641 21 18

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/patakova

MUDr. Danica Petrovajová

Všeobecný lekár

Staré Grunty 36, 84104 Bratislava

0905535570

ambulanciamlyny@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/petrovajova

MUDr. Danka Gréková

Všeobecný lekár

Sídlisko 337, 91930 Jaslovské Bohunice

033/5592375

Medigred@pobox.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/grekova

MUDr. Elena Draková

Všeobecný lekár

Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica

0905 240 976

drakova@mail.t-com.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/drakova

MUDr. Elena Galetová

Všeobecný lekár

Dlhá 2329/18, 92601 Sereď

+421905506773

elena.galetova@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/galetova

MUDr. Eva Borárosová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotnícka 599 , 930 05 Gabčíkovo

031 / 558 43 49

eva.borarosova@medasy.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/borarosova

MUDr. Eva Encingerová

Všeobecný lekár

Legionárska 5265, 901 01 Malacky

0347726494

encingerova.ambulancia@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/encingerova

MUDr. Eva Lančaričová

Všeobecný lekár

Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok

033 / 640 52 49

V nasledújúcich termínoch sa vykonávajú len preventívne prehliadky - objednať sa priamo v ambulancii u personálu: Po: 13.00 - 14.30; Ut: 11.00 - 14.00; Str: 10.30 - 12.00, 16.00 - 17.00; Štv: 12.30 - 14.00; Pia: 12.00 - 12.30.

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/lancaricova

MUDr. Eva Viková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2177

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/vikova

MUDr. Gabriela Brozmanová

Všeobecný lekár

Čajkovského 46, 94911 Nitra

037 - 650 4450

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/brozmanova

MUDr. Gabriela Gašperíková

Všeobecný lekár

Ružová 27, 08301 Sabinov

0514520619

gasperikova@medasy.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/gasperikova

MUDr. Gabriela Uhlíková

Všeobecný lekár

Hviezdoslavova 10, 90851 Holíč

0346682805

uhlikova@medasy.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/uhlikova

MUDr. Ida Fendeková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 1162

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/fendekova

MUDr. Ján Tímár

Všeobecný lekár

Komenského 36, 937 01 Želiezovce

0910591168

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/timar

MUDr. Jana Vrablicová

Všeobecný lekár

Obchodná 5, 906 38 Rohožník

034/6548817, 034/6548818

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/vrablicova

MUDr. Jaroslav Šudík

Všeobecný lekár

1. Mája 6205/25, 06601 Humenné

057/4450465

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/sudik

MUDr. Katarína Helienková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2298

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/helienkova

MUDr. Katarína Švecová

Všeobecný lekár

Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

0424304276

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/svecova

MUDr. Katarína Tesárová

Všeobecný lekár

Námestie slobody 16, 81106 Bratislava

0252494336

ktesarova@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/tesarova

MUDr. Libuša Bačová

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2188

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/bacova

MUDr. Ľuboš Nikolény

Všeobecný lekár

Nádražná 686/4, 95801 Partizánske

mudrnikoleny@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/nikoleny

MUDr. Mária Maláková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 1152

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/malakova

MUDr. Mária Matusová

Všeobecný lekár

Veľkoblahovská cesta 6, 92901 Dunajská Streda

031/552 77 74

dr.matusova@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/matusova

MUDr. Marián Petlák

Všeobecný lekár

Nemocnicna 1944/10, 02601 Dolný Kubín

043 / 3813 003

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/petlak

MUDr. Marián Šiška

Všeobecný lekár

Rínok 335, 95135 Veľké Zálužie

0376592503

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/siska

MUDr. Martin Matejka

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

0911499579

medmacare@medmacare.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/matejka

MUDr. Miriam Holendová

Všeobecný lekár

Uniklinika, Nábrežná 5, 97101 Prievidza

046/5113104

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/holendova

MUDr. Miriam Pilárová

Klinická imunológia a alergológia

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

0948200504

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/pilarova

MUDr. Oľga Makejenko

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

+421264281321

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/makejenko

MUDr. Peter Krstev

Všeobecný lekár

Jesenského 2, 92901 Dunajská Streda

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/krstev

MUDr. Peter Novák

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2252

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/novak

MUDr. Petra Džuppová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Papraďová 5B, 82101 Bratislava

+421243334154

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/dzuppova

MUDr. Roman Hriník

Všeobecný lekár

Kukučínova 2739, 02401 Kysucké Nové Mesto

0414211906

rhrinik@centrum.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/hrinik

MUDr. Ruth Poláková (MUDr. Malíková)

Všeobecný lekár

Líščie údolie 98/57, 841 04 Bratislava

02/65423101

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/polakova

MUDr. Soňa Čuláková

Všeobecný lekár

Čajkovského 46, 94911 Nitra

037 / 650 4441

sorama@atlas.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/culakova

MUDr. Soňa Panenková

Všeobecný lekár

Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš

panenkova@medasy.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/panenkova

MUDr. Soňa Tuhárska

Všeobecný lekár

Sládkovičova 7/A, 97405 Banská Bystrica

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/tuharska

MUDr. Stanislava Daruľová

Všeobecný lekár

SNP  515/126 , 03901 Turčianske Teplice

043 492 34 79, 0905 405 111

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/darulova

MUDr. Stanislava Šipošová

Klinická imunológia a alergológia

Hviezdoslavova 216/54, 029 01 Námestovo

043 2388892, Obedná prestávka 12:00 - 12:30

siposova@orava.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/siposova

MUDr. Štefan Krnáč

Všeobecný lekár

Cesta k nemocnici 1231/23, 974 01 Banská Bystrica

0484141425

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/krnac

MUDr. Sylvia Pastvová

Všeobecný lekár

Legionárska 632/19, 911 01 Trenčín

0949703621

ambulancia.zdravietn@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/pastvova

MUDr. Zuzana Čečetková

Všeobecný lekár

Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0248279264

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/cecetkova

MUDr. Zuzana Vetráková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2180

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/vetrakova

MUDr. Zuzana Vozárová

Všeobecný lekár

Holubyho 41, 902 01 Pezinok

0907 771 076

zuzana@vozarova.sk

OD 11.12.19 NÁS NÁJDETE NA www.ecasenka.sk

Neurologická ambulancia - ĽN,n.o.

Neurológia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 281

neuroamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/neurologia-ln

ORL ambulancia - ĽN,n.o.

ORL

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 353

orlamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/orl-ln

Peter Lipták – A

Všeobecný lekár

Dobrovičova 10, 81109 Bratislava

02/44250429, 0903440016

ambulancia.vp@pobox.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/liptak-lekar

Reumatologická ambulancia

Reumatológ

Thurzova 437/15, 03601 Martin

+421915252449

medmansro@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/manka-martin

Reumatologická ambulancia

Reumatológ

Andreja Hlinku 3118, 02201 Čadca

+421414331602

medmansro@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/manka-cadca

Sestra Lívia – B

Všeobecný lekár

Dobrovičova 10, 81109 Bratislava

0244250429

ambulancia.vp@pobox.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/liptak-sestricka