MEDASY BOX Kontakt Ambulancie/Objednávanie

Vyhľadávanie

Chirurgická ambulancia I. - ĽN,n.o.

Chirurgia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 400

chiramb1@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/chirurgicka-ambulancia-ln

Endokrinológia a Diabetológia - Trnava

Endokrinológia a Diabetológia

Trhová 4, 91701 Trnava

0333812655

diabetologiatrnava@centrum.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/lacka

FBLR I. ambulancia - ĽN,n.o.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 319

fblr1amb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/fblr-1-ln

FBLR II. ambulancia - ĽN,n.o.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 319

fblr2amb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/fblr-2-ln

Gastroenterologická ambulancia - ĽN,n.o.

Gastroentrologická ambulancia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 415

gastroamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/gastro-ln

Interná ambulancia - ĽN,n.o.

Interná ambulancia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 263

intamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/interna-ln

JuvenaliaA, s.r.o.

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Veľkoblahovská 44/A, 92901 Dunajská Streda

0312700272

juvenaliads@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/juvenaliaa

MUDr. Adela Horváthová

Všeobecný lekár

Školská 35, 931 01 Šamorín

031/5903587

adela.horvathova@gmail.com

Dňa 12.09.2019 nebude ordinácia zo zdravotných dôvodov, nasledujúca ordinácia bude 13.09.2019

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Všeobecný lekár

Hollého č. 2, 90201 Pezinok

0903515510

lekarka.pezinok@gmail.com

V nadštandardných ordinačných hodinách vybavujeme len objednaných pacientov a samoplatcov

MUDr. Andrea Elanová

Všeobecný lekár

Saratovská 24, 84102 Bratislava

02 64461911

andrea.elanova@gmail.com

MUDr. Andrea Kormaníková

Všeobecný lekár

Sládkovičová 376/8, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4321 567

MUDr. Andrea Nagy

Všeobecný lekár

Stará ulica 674/46 , 93201 Veľký Meder

031/5552207

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/nagy

MUDr. Anna Danišová

Všeobecný lekár

Somolického 70, 03901 Turčianske Teplice

043/4922863

anna.danisova@mail.t-com.sk

MUDr. Anna Pišná

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotné stredisko Lotyšská 1, 82106 Bratislava

02/455 275 18

h.pisna@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/pisna

MUDr. Anna Timková

Všeobecný lekár

Čajkovského 44, 94911 Nitra

037 / 773 0111

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/timkova

MUDr. Beata Kartousová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Bakošová 3, 84103 Bratislava

0918957636

MUDr. Danica Patáková

Všeobecný lekár

Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok

033 / 641 21 18

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/patakova

MUDr. Danica Petrovajová

Všeobecný lekár

Staré Grunty 36, 84104 Bratislava

0905535570

ambulanciamlyny@gmail.com

Str - Pia: 12:30 - 15:00 preventívne prehliadky /objednaní pacienti/

MUDr. Danka Gréková

Všeobecný lekár

Sídlisko 337, 91930 Jaslovské Bohunice

033/5592375

Medigred@pobox.sk

MUDr. Elena Draková

Všeobecný lekár

Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica

0905 240 976

drakova@mail.t-com.sk

MUDr. Elena Galetová

Všeobecný lekár

Dlhá 2329/18, 92601 Sereď

+421905506773

elena.galetova@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/galetova

MUDr. Eva Borárosová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zdravotnícka 599 , 930 05 Gabčíkovo

031 / 558 43 49

eva.borarosova@medasy.sk

MUDr. Eva Encingerová

Všeobecný lekár

Legionárska 5265, 901 01 Malacky

0347726494

encingerova.ambulancia@gmail.com

MUDr. Eva Lančaričová

Všeobecný lekár

Moyzesova 1666/4, 90201 Pezinok

033 / 640 52 49

V nasledújúcich termínoch sa vykonávajú len preventívne prehliadky - objednať sa priamo v ambulancii u personálu: Po: 13.00 - 14.30; Ut: 11.00 - 14.00; Str: 10.30 - 12.00, 16.00 - 17.00; Štv: 12.30 - 14.00; Pia: 12.00 - 12.30.

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/lancaricova

MUDr. Gabriela Brozmanová

Všeobecný lekár

Čajkovského 46, 94911 Nitra

037 - 650 4450

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/brozmanova

MUDr. Gabriela Gašperíková

Všeobecný lekár

Ružová 27, 08301 Sabinov

0514520619

gasperikova@medasy.sk

MUDr. Gabriela Uhlíková

Všeobecný lekár

Hviezdoslavova 10, 90851 Holíč

0346682805

uhlikova@medasy.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/uhlikova

MUDr. Ildikó Laczkóová

Všeobecný lekár

Jesenského ulica 1204/2, 92901 Dunajská Streda

0905 722 392

laczkoova.sandrex@gmail.com

Po 13:30 len plánované vyšetrenia. | 13:30 után tervezett kivizsgálások

MUDr. Ivana Gregorová

Pneumológia a Ftizeológia

Kláštorská 134, 94988 Nitra

037 - 6941 146

gregorova@snzobor.sk

* * *

MUDr. Ján Hencel

Všeobecný lekár

Svätej Anny 13, 06503 Podolínec

Dnes ordinujeme do 13,30

MUDr. Ján Tímár

Všeobecný lekár

Komenského 36, 937 01 Želiezovce

0910591168

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/timar

MUDr. Jana Vrablicová

Všeobecný lekár

Obchodná 5, 906 38 Rohožník

034/6548817, 034/6548818

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/vrablicova

MUDr. Jarmila Karpenková

Interná ambulancia

Nám. 1.mája, 04801 Rožňava

058/7731542

Pacienti na predoperačné vyšetrenie hláste sa u sestričky ohľadne RTG hrudníka

MUDr. Jaroslav Kohút

Všeobecný lekár

Matice Slovenskej 960/3, 972 71 Nováky

046/5455614

jaroslav.kohut@mail.T-com.sk

MUDr. Karol Rezák

Všeobecný lekár

Tehelná 20, 123 12 Bratislava

+421 908 123 123

rezak@gmail.com

MUDr. Katarína Helienková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 2298

Recepty denne AŽ po 9h.

MUDr. Katarína Švecová

Všeobecný lekár

Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

0424304276

Upozorňujeme pacientov,že box je monitorovaný ! Akékoľvek jeho poškodenie bude finančne a právne vymáhané !! Pri probléme s jeho obsluhou kontaktujte sestričku.

MUDr. Katarína Tesárová

Všeobecný lekár

Námestie slobody 16, 81106 Bratislava

0252494336

ktesarova@gmail.com

MUDr. Ľuboš Nikolény

Všeobecný lekár

Nádražná 686/4, 95801 Partizánske

mudrnikoleny@gmail.com

MUDr. Mária Maláková

Všeobecný lekár

Cintorínska 3/B, 81108 Bratislava

02/3261 1152

Predpis liekov po 9 h

MUDr. Mária Matusová

Všeobecný lekár

Veľkoblahovská cesta 6, 92901 Dunajská Streda

031/552 77 74

dr.matusova@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/matusova

MUDr. Marián Ožvoldík, MPH, MBA

Všeobecný lekár

Hurbanova 11, 908 77 Borský Mikuláš

034/6586206

ambulancia.borsky.mikulas@simamed.sk

MUDr. Marián Petlák

Všeobecný lekár

Nemocnicna 1944/10, 02601 Dolný Kubín

043 / 3813 003

Informácie o výsledkoch podávame iba osobne, nie telefonicky!!! Prijímame aj nových pacientov :) Obedná prestávka: 11:15 - 12:00

MUDr. Marián Šiška

Všeobecný lekár

Rínok 335, 95135 Veľké Zálužie

0376592503

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/siska

MUDr. Marián Strhan

Pneumológia a Ftizeológia

Kláštorská 134, 94988 Nitra

037 - 6941 115

strhan@snzobo.sk

MUDr. Martin Matejka

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

0911499579

medmacare@medmacare.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/matejka

MUDr. Michal Kovár

Všeobecný lekár

Strečnianska 13, 85105 Bratislava

+421948130133

dr.kovar@gmail.com

MUDr. Michal Múdry

Všeobecný lekár

Čajakova 26, 83101 Bratislava

0950312182

doktor@medasy.sk

MUDr. Milan Bystrý

Všeobecný lekár

Bystrá 1000, 85533 Bystré

0933 555 555

bystry@bystry.sk

MUDr. Miriam Holendová

Všeobecný lekár

Uniklinika, Nábrežná 5, 97101 Prievidza

046/5113104

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/holendova

MUDr. Miriam Pilárová

Klinická imunológia a alergológia

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

0948200504

MUDr. Mojmír Kvačala

Všeobecný lekár

Moyzesova 4, 90201 Pezinok

0336412116

kvacala@post.sk

MUDr. Oľga Makejenko

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

+421264281321

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/makejenko

MUDr. Peter Krstev

Všeobecný lekár

Jesenského 2, 92901 Dunajská Streda

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/krstev

MUDr. Peter Selický

Pneumológia a Ftizeológia

Kláštorská 134, 94988 Nitra

037 - 6941 113

selicky@snzobor.sk

MUDr. Petra Džuppová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Papraďová 5B, 82101 Bratislava

+421243334154

MUDr. Roman Hriník

Všeobecný lekár

Kukučínova 2739, 02401 Kysucké Nové Mesto

0414211906

rhrinik@centrum.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/hrinik

MUDr. Sergej Karpenko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Nám. 1.mája, 04801 Rožňava

058/7885140

karpserg1@gmail.com

MUDr. Soňa Čuláková

Všeobecný lekár

Čajkovského 46, 94911 Nitra

037 / 650 4441

sorama@atlas.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/culakova

MUDr. Soňa Panenková

Všeobecný lekár

Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš

panenkova@medasy.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/panenkova

MUDr. Stanislava Daruľová

Všeobecný lekár

SNP  515/126 , 03901 Turčianske Teplice

043 492 34 79, 0905 405 111

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/darulova

MUDr. Stanislava Šipošová

Klinická imunológia a alergológia

Hviezdoslavova 216/54, 029 01 Námestovo

043 2388892, Obedná prestávka 12:00 - 12:30

siposova@orava.sk

na prvé vyšetrenie je nevyhnutné priniesť so sebou doporučenie na vyšetr. na výmennom lístku s popisom ťažkostí, predpokladnou diagnozou., dátumom vystavenia, podpisom a pečiatkou odosielajúceho lekára. zdravotnú dokumenáciu , alebo odpis zo zdravotnej dokumentácie overený a podpísaný obvod. lekárom, odbery.

MUDr. Štefan Krištofík, MPH

Všeobecný lekár

Starohájska 2, 91701 Trnava

0908999880

stefan.kristofik@outlook.com

MUDr. Štefan Krnáč

Všeobecný lekár

Cesta k nemocnici 1231/23, 974 01 Banská Bystrica

0484141425

MUDr. Sylvia Pastvová

Všeobecný lekár

Legionárska 632/19, 911 01 Trenčín

0949703621

ambulancia.zdravietn@gmail.com

Prosím zoberte si poradový lístok v 1. čakárni - iba jeden na osobu

MUDr. Tatjana Sipekiová

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Štefánikova 74, 90028 Ivánka pri Dunaji

0948 388 393

PRE KAŽDÉ DIEŤA, KTORÉ MÁ BYŤ VYŠETRENÉ, JE POTREBNÉ VYTLAČIŤ LÍSTOK . ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.. Dňa 26.6. a 28.6. NEORDINUJEME

MUDr. Viera Červenková

Všeobecný lekár

Vrbovská cesta 15, 92101 Piešťany

033/74 34 061

cervenkova.vera@gmail.com

MEDASY systém už naša ambulancia nepoužíva, pozri E časenka

MUDr. Zuzana Čečetková

Všeobecný lekár

Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0248279264

PACIENTI BEZ PORADOVÉHO ČÍSLA NEBUDÚ VYŠETRENÍ, ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

MUDr. Zuzana Križanová

Všeobecný lekár

Nemocnicna 1944/10, 02601 Dolný Kubín

043 / 381 4004

drzuzanakrizanova@gmail.com

Dňa 30..7, 2019 - utorok neordinujeme . Ošetrené budú len akútne stavy Informácie vám podá sestrička , ktorá bude prítomná

MUDr. Zuzana Vozárová

Všeobecný lekár

Holubyho 41, 902 01 Pezinok

0907 771 076

zuzana@vozarova.sk

Utorok 17.9.19 DOVOLENKA.

Neurologická ambulancia - ĽN,n.o.

Neurológia

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 281

neuroamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/neurologia-ln

ORL ambulancia - ĽN,n.o.

ORL

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

052 4317 353

orlamb@lubovnianskanemocnica.sk

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/orl-ln

Peter Lipták – A

Všeobecný lekár

Dobrovičova 10, 81109 Bratislava

02/44250429, 0903440016

ambulancia.vp@pobox.sk

Reumatologická ambulancia

Reumatológ

Thurzova 437/15, 03601 Martin

+421915252449

medmansro@gmail.com

Ambulancia bola presťahovaná na stránku www.zdravieonline.sk/detail/manka-martin

Reumatologická ambulancia

Reumatológ

Andreja Hlinku 3118, 02201 Čadca

+421414331602

medmansro@gmail.com

vážení pacienti, príliš skorým príchodom na vyšetrenie zbytočne predlžujete čakanie sebe aj ostatným

Sestra Lívia – B

Všeobecný lekár

Dobrovičova 10, 81109 Bratislava

0244250429

ambulancia.vp@pobox.sk